DISCLAIMER GENERAL CU PRIVIRE LA CONȚINUT ȘI SERVICII, LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI FOLOSIREA UNOR WEBSITE-URI TERȚE

Ultima actualizare: 1 Martie 2020

1.SCOPUL PLATFORMEI ȘI GARANȚIILE OFERITE​

Informația și/sau Conținutul de www.unveiled.ro (“Platforma”, “Serviciul” sau “Serviciile”) sunt oferite de către SNIPESOFT, către tine doar în scop recreațional/ de divertisment, precum și în scop de informare.

SERVICIILE (INCLUZÂND, FĂRĂ NICIO LIMITARE, ORICE CONȚINUT) SUNT FURNIZATE “AȘA CUM SUNT” ȘI “AȘA CUM SUNT DISPONIBILE” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE SAU OBLIGAȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, NICIUN FEL DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA TITLU, ÎNCĂLCĂRI ALE UNOR DREPTURI, VANDABILITATE SAU CAPACITATE CU PRIVIRE LA UN ANUME SCOP, ȘI NICI CU PRIVIRE LA O ANUME FUNCȚIONALITATE SAU RANDAMENT SAU CU PRIVIRE LA OBȚINEREA UNUI ANUMIT REZULTAT COMERCIAL. SNIPESOFT NU ÎȘI ASUMĂ NICIO DECLARAȚIE SAU REZULTAT CU PRIVIRE LA TOATE CELE MENȚIONATE ANTERIOR.

SNIPESOFT, ȘI REPREZENTANȚII LEGALI, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII, PARTENERII SAU ALTE PERSOANE CARE FURNIZEAZĂ CONȚINUT NU GARANTEAZĂ CĂ : (A) SERVICIILE SUNT SIGURE SAU DISPONBILE LA O ORĂ ANUME ȘI ÎNTR-O LOCAȚIE ANUME ; (B) ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; (C) ORICE CONȚINUT, ȘI DACĂ ESTE APLICABIL, ORICE SOFTWARE, ESTE FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; SAU (D) CĂ CEEA CE URMĂREȘTI PRIN FOLOSIREA SERVICIILOR VA FI LIVRAT SAU OBȚINUT POTRIVIT AȘTEPTĂRILOR TALE. UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE DE CĂTRE TINE ȘI TU VEI SUPORTA ORICE RISC.

2. RĂSPUNDEREA SNIPESOFT S.R.L.​

ÎN NICIUN CAZ SNIPESOFT, ȘI NICI REPREZENTAȚII LEGALI, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII SAU FURNIZORILOR DE CONȚINUT CU EXCEPȚIA ARTIȘTILOR /MEMBRILOR ÎNROLAȚI, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ȘI NU VOR PUTEA FI OBLIGAȚI, ÎN LEGĂTURĂ SAU CU PRIVIRE LA SERVICII (SAU ORICE CONȚINUT), ÎN TEMEIUL ACESTUI CONTRACT, A UNEI FAPTE DELICTUALE EXTRACONTRACTUALE, A UNEI FAPTE CARE NU A FOST SĂVÂRȘITE CU INTENȚIE SAU NEGLIJENȚĂ (CULPĂ GRAVĂ), SAU ÎN TEMEIUL VREUNUI ALT PRINCIPIU SAU REMEDIU LEGAL, LA: (i) ORICE PIEDERI DE VENITURI SAU PROFIT, PIERDERI DE DATE, COSTURI PENTRU ÎNLOCUIREA UNOR BUNURI SAU SERVICII (INDIFERENT DIN CE CAUZĂ), SAU A UNOR PREJUDICII SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE, SAU COSECVENȚIONALE DE ORICE FEL ȘI ORICE NATURĂ (ii) PENTRU ORICE VIRUȘI, BUGURI, TROJAN HORSES, SAU A ALTORA ASEMĂNĂTOARE (INDIFERENT DE SURSA LOR), (iii) PENTRU FAPTUL CĂ AI ALES SĂ TE BAZEZI SAU SĂ DEPINZI DE SERVICII SAU (iv) PENTRU ORICE PREJUDICII DIRECTE CARE DEPĂȘESC ÎN TOTAL VALOAREA SERVICIILOR PE CARE TU O ACHIȚI/PLĂTEȘTI CĂTRE SNIPESOFT PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR. PREZENTA CLAUZA SE VA APLICA ÎN MĂSURA ȘI CU LIMITĂRILE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. PREZENTA CLAUZĂ NU SE VA APLICA MEMBRILOR ÎNROLAȚI CARE VOR RĂSPUNDE POTRIVIT CULPEI ACESTORA PENTRU ORICE PREJUDICIU CAUZAT CA URMARE A NERESPECTĂRII ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI ÎN SPECIALI PENTRU ÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

3. Site-uri Terțe (Third Party Sites)

Serviciile permit conectarea /conectivitatea cu alte linkuri, website-uri sau resurse de pe Internet, și alte website-uri sau resurse pot conține sau avea legături cu alte website-uri. Când accesezi astfel website-uri ale unor terțe părți porți întreaga răspundere și ești responsabil pentru orice eventuale riscuri existente. Aceste website-uri nu sunt ale Snipesoft și nici controlate de aceasta, și ești de acord că Snipesoft nu este răspunzătoare sau vinovată pentru conținut, funcționalități, acuratețe, legalitate, moralitate sau orice alt aspect cu privire la aceste website-uri sau resurse. Includerea sau referințele la astfel de linkuri, website-uri sau resurse nu înseamnă în mod necesar un parteneriat sau asocierea cu vreunul dintre operatorii lor. De asemenea, ești de acord că Snipesoft nu va fi responsabilă sau vinovată pentru orice prejudicii sau pierderi, directe sau indirecte, cauzate sau pretins cauzate de către sau în legătură cu utilizarea sau disponibilitatea Conținutului, Bunurilor sau Serviciilor disponibile prin intermediul unui astfel de website sau resurse.  

4. Politica financiară a Snipesoft S.R.L.

Face parte din Politica Snipesoft să încurajeze ca orice colaborator, partener, furnizor, client, utilizator, membru al acestei comunității să dețină, să controleze sau să fie angajat într-o entitate comercială sau non-profit, prin care să urmărească, în mod legal desfășurarea activității sale cu îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare. Snipesoft nu va percepe nicio taxe, comisioane sau tarife către membrii înrolați sau către utilizatorii acestei Platforme. SNIPESOFT DECLARĂ CĂ NU ARE NICI UN BENEFICIU SAU INTERES SAU PARTICIPAȚIE cu privire la orice sumă de bani pe care utilizatorii sau tu, alegi să o donezi in contul de PayPal ar artistului tău preferat / membrului înrolat. Cu toate acestea, SNIPESOFT își rezervă dreptul ca oricând, la solicitarea unei autorități publice locale sau centrale, sau instanțe, parchet, organism, etc. să îndepărteze butonul de “Donate” de pe pagina oricărui artist. Orice persoană, fie ea utilizator sau artist/membru înrolat poartă răspunderea cu privire la sumele de bani donate sau primite, și cu privire la legalitatea acestor tranzacții, transparența lor, etc. Fiecare parte a unei astfel de tranzacții, este răspunzătoare pentru respectarea legislației în domeniu. 

Poți contacta Snipesoft S.R.L. la următoarea adresă: contact@unveiled.ro.

Date încheierii: 01.03.2020, Brașov