Termeni și condiții de Utilizare pentru membrii înrolați ai Platformei Unveiled

Ultima actualizare: 1 Martie 2020 1.Generalități ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEI UNVEILED CREEAZĂ UN CONTRACT (”CONTRACTUL”, ”CONVENȚIA”, ”TERMENII ȘI CONDIȚIILE” SAU ”TERMENII”) ÎNTRE TINE (”TINE” SAU ”TU” SAU ”MEMBRU” SAU ”MEMBRU ÎNROLAT”) ȘI SNIPESOFT S.R.L. TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSI SERVICIILE PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE SNIPESOFT S.R.L. (”SNIPESOFT”). PRIN APĂSAREA BUTONULUI ”SUBMIT” SAU ”SUNT DE ACORD” SAU PRIN FOLOSIREA SERVICIILOR ÎN ORICE FEL, EȘTI DE ACORD CU FAPTUL CĂ AI CITIT ȘI AI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI CONTRACT ȘI CĂ ORICE ALȚI TERMENI ȘI CONDIȚII SUNT EXCLUȘI. ACEST CONTRACT STABILEȘTE PREVEDERILE JURIDICE ESENȚIALE APLICABILE PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI DEȚINUT DE CĂTRE SNIPESOFT, ÎN SPECIAL WEBSITE-UL ȘI DOMENIUL UNVEILED.RO (”SITE-UL” SAU ”PLATFORMA”), PRECUM ȘI ORICE ALTE CARACTERISTICI, CONȚINUT SAU  FUNCȚIONALITĂȚI OFERITE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA (DENUMITE ÎN MOD COLECTIV ”SERVICIILE”). TU DECLARI ȘI GARANTEZI FAPTUL CĂ EȘTI AUTORIZAT SĂ ADERI LA ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. UTILIZAREA DE CĂTRE TINE A SERVICIILOR SNIPESOFT ESTE CONDIȚIONATĂ DE ACCEPTAREA TA A TUTUROR CONDIȚIILOR ACESTUI CONTRACT ȘI EXCLUDEREA ORICĂROR ALTOR CONDIȚII. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI/SAU A SERVICIILOR SNIPESOFT ÎN ORICE FEL, INCLUSIV DAR NELIMITAT LA VIZITAREA SAU BROWSING-UL PE SITE, EȘTI DE ACORD SĂ FII OBLIGAT LA RESPECTAREA ACESTUI CONTRACT. ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII SE APLICĂ LA ORICE MEMBRU CARE FOLOSEȘTE SITE-UL SAU SERVICIILE ȘI CARE FURNIZEAZĂ INFORMAȚII, CONȚINUT SAU ORICE ALTE MATERIALE. DACĂ NU ACCEPȚI FĂRĂ REZERVE TOȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, POȚI NAVIGA DE PE ACEASTĂ PAGINĂ ȘI NU VEI AVEA DREPTUL SĂ UTILIZEZI SERVICIILE. 2. Acceptarea Termenilor În măsura permisă de către legislația aplicabilă, Snipesoft își rezervă dreptul, la discreția sa și în mod unilateral, să modifice sau să înlocuiască acest Contract, sau să schimbe, suspende, sau să întrerupă furnizarea Serviciilor în orice moment prin postarea unei notificări pe website și/sau prin transmiterea unei notificări pe email către tine, ambele fiind considerate o modificare a Contractului. Este responsabilitatea și obligația ta să verifici periodic dacă au intervenit modificări cu privire la termeni și condiții. Continuarea utilizării Serviciilor după comunicarea unor modificări se consideră acceptarea de către tine a acelor modificări. În plus, o parte a componentă a Serviciilor poate face obiectul unor termeni și condiții suplimentare adoptate de către Snipesoft din când în când. Utilizarea de către tine a unor astfel de servicii va fi reglementată de către termenii și condițiile suplimentare, și care se vor regăsi incluse (vor face corp comun/vor fi încorporate) în acești Termeni și Condiții de Utilizare. 3. Modificarea Termenilor și Condițiilor de Utilizare Snipesoft îți rezervă dreptul, să modifice sau să înlocuiască, oricând, în mod unilateral și potrivit propriei sale opțiuni oricare dintre acești Termeni și Condiții, sau să schimbe, suspende sau să întrerupă Serviciile (inclusiv dar nelimitativ la o anumită funcționalitate, baze de date, sau Conținut) prin publicarea unei notificări sau printr-un email transmis către tine. Snipesoft poate de asemenea, oricând, restricționa anumite funcționalități sau servicii sau impune anumite limite în privința utilizării Serviciilor sau unor părți din Servicii fără a te notifica în vreun fel și fără a purta vreo răspundere. Este responsabilitatea ta de a citi din când în când conținutul Termenilor și Condițiilor și de a fi informat cu privire la anumite modificări. Continuarea utilizării Serviciilor, după aducerea la cunoștință a modificărilor, reprezintă acceptul tău cu privire la acele modificări. 4. Încheierea Contractului Prin înregistrarea pe Platforma Unveiled care aparține Snipesoft, și acceptarea acestor Termeni și Condiții, se consideră că ați încheiat Contractul la distanță. Înregistrarea ta pe Platformă constituie declarația ta că ești în măsură să accesezi, downloadezi și printezi acest Contract, precum și acceptul cu privire la încheierea acestuia. 5. Acceptul de a primi documente și formulare pe cale electronică În legătură cu acest Contract, veți avea dreptul să primiți anumite documente și înregistrări precum contracte, notificări și comunicări, în scris. Pentru a facilita utilizarea Site-ului de către tine ești de acord și ne permiți să îți transmitem aceste documente sau înregistrări în format electronic (PDF sau Word) în detrimentul unui format fizic (hârtie tipărită/copie scrisă). 6. Dreptul de a Retrage Consimțământul Prin înregistrarea pe Platforma Snipesoft, ești de acord să accesezi și să primești electronic, prin email sau prin intermediul Site-ului, orice documente sau înregistrări în legătură cu serviciile furnizate de către Snipesoft în baza acestui Contract, pe care altfel ar trebui să ți le transmitem în format fizic (hârtie tipărită/copie scrisă). Snipesoft va comunica cu tine în general pe cale electronică; Consimțământul tău de a primi documente și notificări pe cale electronică va rămâne valabil până la retragerea acestuia. Poți retrage, în orice moment, consimțământul tău de a primi documente sau notificări pe cale electronică, contactând Snipesoft la următoarea adresă : contact@unveiled.ro. Dacă însă, îți vei retrage consimțământul pentru a primi documente și notificări pe cale electronică vom restricționa accesul tău la profil/pagina ta de pe Platforma Unveiled și la orice Servicii pe care Snipesoft le furnizează. Orice retragere a consimțământului de a primi înregistrări și documente pe cale electronică va produce efecte doar după o perioadă rezonabilă de timp în care Snipesoft să proceseze cererea ta (minim 5 zile lucrătoare). Te rugăm să ai în vedere faptul că retragerea consimțământului nu va avea efecte în privința înregistrărilor și documentelor transmise pe cale electronică înainte de procesarea cererii tale de retragere a consimțământului – dată de la care retragerea consimțământului va produce efecte juridice. Orice înregistrări sau documente transmise până la acel moment, pe cale electronică, vor rămâne valabile. Pentru a ne asigura împreună că primești toate înregistrările și documentele pe care electronică, trebuie să ne furnizezi o adresă de e-mail validă și să ne notifici de fiecare dată când apare o schimbare cu privire la adresa ta de e-mail. 7. Eligibilitatea pentru a deveni membru/membru înrolat Pentru a folosi Platforma Unveiled, trebuie să te înregistrezi la Snipesoft. Pentru a putea utiliza Platforma ca și membru al comunității trebuie să te înregistrezi la Snipesoft. Pentru a te putea înregistra la Snipesoft trebuie să fii o persoană juridică cu personalitate juridică sau o persoană fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți la data înscrierii pe Platformă, care poate declara și confirma că informațiile transmise către Snipesoft sunt adevărate și care poate să își asume angajamente juridice și să semneze contracte. Când te înregistrezi ești de acord cu termenii și condițiile acestui Contract. Prin înregistrare te obligi să respecți și să execuți acest Contract. Snipesoft poate refuza, la discreția sa, utilizarea Serviciilor de către orice persoană sau entitate și poate oricând modifica criteriile de eligibilitate. Această prevedere poate fi anulabilă în jurisdicțiile unde este interzisă de lege iar în aceste jurisdicții drepturile de utilizare vor fi revocate și/sau anulate de către Snipesoft. Confirmi faptul că: a) nu ești cetățean sau rezident al vreunei alte zone geografice decât teritoriul României; b) nu ești cetățean, rezident sau localizat într-o zonă care este supusă de către România sau de către vreun alt stat partener embargoului sau vreunei alte sancțiuni; c) ești artist sau creator într-unul dintre următoarele domenii artistice precum, dar nelimitat la acestea: pictori, muzicieni, trupe muzicale, cântăreți, interpreți, artizani, actori, dansatori, scriitori, sculptori, creatori de conținut original, fotografi, designeri, ilustratori, graficieni etc.   d) ești activ în sensul în care :

– nu au trecut mai mult de 6 luni de la data susținerii ultimei tale reprezentații (concert, vernisaj, expoziție, piesă de teatru, etc) sau de la data realizării ultimei tale creații/opere, sau

– nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultimul tău update al profilului tău pe Platforma Unveiled.

e) materialele transmise către Snipesoft, precum și creațiile tale reprezintă opere originale asupra cărora deții toate drepturile de proprietate intelectuală. f) creațiile sau operele (“ARTA”) tale respectă următoarea definiție: „folosirea conștientă a talentului și a imaginației creatoare în special pentru producerea unor obiecte estetice“ (Webster’s Ninth New Collegiate). Pornind de la aceasta, putem spune că un artist trebuie să posede atât talent, cât și imaginație creatoare. 8. Condiții pentru înregistrarea pe Platformă Ca și condiție pentru utilizarea anumitor funcționalități ale Serviciilor, este necesar să te înregistrezi la Snipesoft și să selectezi un nume (”Unveiled User ID” sau ”Nume Artist”). Vei furniza către Snipesoft datele complete și corecte solicitate la înregistrare, și te vei obliga să le actualizezi ori de câte ori intervin modificări, printr-un email la hello@unveiled.ro, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul modificării. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a acestor Termeni și Condiții, care poate avea ca efect imediat îndepărtarea/ștergerea/dezactivarea profilului tău de pe Platforma Unveiled. Sub nicio formă nu vei: a) selecta sau folosi ca și Unveiled User Id numele unei alte persoane cu intenția de a te da drept acea persoană, b) nu vei folosi Unveiled User Id-ul unei persoane fără a fi obținut drepturile corespunzătoare și autorizarea de la acea persoană, c) nu vei folosi ca și Unveiled User ID un nume sau un cuvânt care este în orice fel vulgar, obscen, rasist, etc. Snipesoft își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea sau, de a nula sau șterge Unveiled User Id-ul tău la alegerea sa. Ești și vei fi singura persoană responsabilă pentru activitatea și conținutul profilului tău și porți întreaga răspundere cu privire la informațiile pe care le vei transmite moderatorilor și/sau administratorilor Platformei Unveiled. Nu vei folosi niciodată, în nici un fel, date sau lucrări ale altor membrii, fără permisiunea scrisă a acestora din urmă. Permisiunea va putea fi cerută de Snipesoft ca și dovadă împreună cu confirmarea membrului afectat. Vei notifica de îndată în scris Snipesoft, prin modalitățile publice de contact (corespondență scrisă, e-mail, fax, etc.) cu privire la orice acces neautorizat al profilului tău de membru sau cu privire la accesarea neautorizată de către un terț, a profilului altui membru, de care ai luat cunoștință. Ești de acord să furnizezi date și informații curente, adevărate și complete în toate formularele sau comunicarea cu moderatorii Platformei și/sau Snipesoft privind înregistrarea profilului și pe orice alte formulare pe care le completezi pe Platformă, și te obligi să le actualizezi și să le menții la zi, adevărate și complete. Nu trebuie să ne furnizezi informații care pot fi înșelătoare sau pot crea confuzie. Având în vedere specificul activității și scopurile declarate prin Manifestul Unveiled, pe care îl puteți regăsi la adresa : https://www.unveiled.ro/manifesto,  Snipesoft vă va solicita ca la înregistrarea pe Platforma Unveiled să furnizați copii electronice sau digitale ale lucrărilor dvs. în formatul solicitat de către administratorul Platformei și care vor fi disponibile pe pagina proprie a membrului (pagina ta). Vă obligați ca furnizarea acestora copii să fie libere de orice sarcini sau obligații și să nu necesite acordul unor terțe persoane – titulare a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru utilizarea lor de către Snipesoft prin Platforma Unveiled. Declari ca lucrările pe care le vei transmite sunt propriile tale creații și totodată confirmi că ești deținătorul și titularul drepturilor de proprietate intelectuală asupra lucrărilor transmise către Snipesoft. Totodată ești de acord să CESIONEZI către SNIPESOFT drepturile de utilizare și reproducere a lucrărilor tale, în forma și conținutul transmis de către tine, pe perioada în care ești membru al comunității Unveiled. Prin drept de utilizare și reproducere se va înțelege:   8.1. în temeiul dreptului de reproducere – dreptul de a reproduce în tot sau în parte Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) în orice formă, prin orice mijloace sau metode, fie în prezent sau pentru viitor, și pe orice suport, cum ar fi hârtie, optic, digital sau magnetic 8.2. în temeiul dreptului de reprezentare, dreptul de a reprezenta sau de a distribui, în orice format, în prezent sau pentru viitor, prin orice mijloace de distribuire și în orice rețea de telecomunicații, în special prin Internet sau prin rețele de Intranet, către orice public, în tot sau în parte Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) luate fie separat, așa cum sunt, fie integrate în alt Conținut 8.3. în temeiul dreptului de folosință/utilizare, dreptul de a utiliza/folosi Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) pentru crearea oricăror materiale de promovare ale Platformei Unveiled, a unor alte materiale sau prestarea unor servicii de către orice persoană fizică sau juridică. După ce ai completat formularul de înscriere disponibil la adresa : www.unveiled.ro/artists-corner/ vei primi, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare, un e-mail de informare de la administratorul și/sau moderatorii Platformei cu privire la informațiile pe care trebuie să ni le furnizezi și pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru configurarea paginii tale de artist (membru înrolat). Neîndeplinirea acelor pași sau îndeplinirea acestora în mod corespunzător, precum și nefurnizarea acelor informații în termen de maxim 15 zile lucrătoare, de la primirea e-mailului din partea Platformei Unveiled, va duce la respingerea cererii tale de înregistrare și implicit la încetarea prezentului Contract. Acești pași sunt necesari pentru configurarea paginii tale personale de artist și pentru selectarea Conținutului care va fi afișat pe pagina ta. Te obligi ca acest Conținut să respecte prevederile Articolului 15 din acești Termeni și Condiții. Menționăm expres faptul că acest Conținut nu va conține: – Tariful sau prețul lucrărilor – Tariful sau prețul pentru prestarea anumitor servicii de către tine – Orice referire, mențiune sau trimitere (în special reclame) către alte entități (plasare de produse, vânzare, shop online, concursuri, etc.) Îți recomandăm ca, după confirmarea înregistrării pe Platforma Unveiled, într-un termen de 45 de zile să îți organizezi un eveniment de promovare a lucrărilor și activității tale. Evenimentele vor putea avea loc cu sprijinul Partenerilor noștri dacă îți dorești. Lista cu Partenerii o vei regăsi la următoarea adresă: https://www.unveiled.ro/partners Snipesoft declară și confirmă faptul că nu are niciun interes, participație sau beneficiu din organizarea unor astfel de evenimente de promovare, după înregistrarea ta pe Platforma Unveiled, organizate de către tine ca și membru, sau de către alți membrii, împreună cu locația parteneră. Având în vedere faptul că Platforma Unveiled susține necondiționat dezvoltarea și promovarea artiștilor îți recomandăm crearea și configurarea contului tău PayPal urmând să ne trimiți linkul butonului ”Donate” pentru a fi afișat pe pagina ta. Utilizatorii Platformei vor putea astfel să susțină activitatea ta. Snipesoft declară că nu are niciun beneficiu, direct sau indirect, patrimonial sau nepatrimonial, de orice fel de natură, din sumele direcționate de către utilizatorii Platformei Unveiled către tine, și nici nu îți va percepe ție sau utilizatorilor, taxe sau comisioane. 9. Privacy Policy (Politica de Confidențialitate) Politica de Confidențialitate ale site-urilor curente ale Snipesoft, inclusiv Platforma Unveiled, fac corp comun cu acești Termeni și Condiții și le puteți găsi aici: https://unveiled.ro/privacy-policy/ Pentru orice întrebări și nelămuriri legate de politica noastră vă rugăm să ne contactați la legal@unveiled.ro 10. Datele Personale Pentru a-ți furniza Serviciile ești de acord și consimți ca Snipesoft să prelucreze datele tale personale. Scopul pentru care Snipesoft prelucrează datele personale este furnizarea Serviciilor și executarea prezentului Contract. Activitățile de prelucrare  a datelor sunt cele necesare pentru realizarea serviciilor și pot include stocarea acestora în baza noastră de date și partajarea, cu acordul tău, împreună cu colaboratorii noștri. Datele personale prelucrate sunt următoarele: Numele și prenumele tău, numărul de telefon și adresa de e-mail. În funcția de exercitarea de către tine a unor drepturi potrivit acestui Contract este posibil să colectăm și alte date  personale pentru executarea acestuia (spre exemplu adresa de domiciliu sau profesională dacă alegi să ne transmiți o notificare). Datele tale personale vor fi prelucrate pe durata acestui Contract și vor rămâne stocate în baza noastră de data pe o perioadă de maxim 2 ani de la data încetării acestuia. Vom partaja Datele tale personale menționate aici, doar cu Partenerii noștri, doar cu acordul tău prealabil și doar pentru organizarea unor evenimente în sprijinul promovării tale. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții accepți să îți trimitem newsletter-uri și mesaje informatice. Cu toate acestea, poți oricând să ne transmiți un e-mail la adresa contact@unveiled.ro și să îți retragi consimțământul pentru primirea acestor mesaje sau e-mailuri. Ai posibilitatea oricând să îți exerciți toate drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE nr. 679/2016. Cu toate acestea, menționăm faptul că acest lucru poate avea impact cu privire la executarea Serviciilor, caz în care vom putea înceta acest Contract. NU VOM PRELUCRA NICIODATĂ ALTE DATE PERSONALE DECÂT CELE MENȚIONATE ANTERIOR. SNIPESOFT SAU REPREZENTAȚII ACESTEIA NU-ȚI VOR CERE NICIODATĂ INFORMAȚII SPECIALE SAU SENSIBILE CU PRIVIRE LA TINE PRECUM : CONTUL TĂU IBAN, PAROLELE DE LA ADRESELE TALE DE E-MAIL, PAROLELE TALE DE LA CONTURILE DE INTERNET BANKING, COPII ALE DOCUMENTELOR TALE DE STARE CIVILĂ (PAȘAPORT, CARTE DE IDENTITATE, PERMIS DE CONDUCERE, ETC.) SAU ALE CARDURILOR TALE. ÎN CAZUL ÎN CARE PRIMEȘTI ASTFEL DE SOLICITĂRI, TE RUGĂM SĂ NE ANUNȚI DE ÎNDATĂ LA ADRESA: legal@unveiled.ro 11. Reguli și Conduită. Obligațiile tale și ale Snipesoft. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții de către tine, Snipesoft se obligă pe durata utilizării de către tine a Platformei și a Serviciilor: a) să îți pună la dispoziție gratuit Serviciile pe durata menținerii în vigoare și executării cu bună credință a acestui Contract b) să îți ofere gratuit, bilunar, un update al paginii tale de membru. Update-ul va avea loc într-un termen rezonabil, și în nici într-un caz în mai mult de 10 zile lucrătoare c) să integreze pe pagina ta și implicit pe Platforma Unveiled, elemente de social media (Facebook, Instagram, etc.) d) să nu pretindă și să nu perceapă niciun fel de comisioane, taxe sau tarife până la modificarea acestor Termeni și Condiții sau până la orice modificare legislativă care impune în sens contrar e) să configureze gratuit, butonul de ”Donate” PayPal pe pagina ta potrivit informațiilor furnizate de tine f) să pună la dispoziția utilizatorilor Platformei, un formular de contact, prin care aceștia din urmă să poată lua legătură, în condiții de confidențialitate, cu tine g) să răspundă într-un termen rezonabil, nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, sau în orice alt termen prevăzut în acești Termeni și Condiții, solicitărilor tale h) să furnizeze Serviciile așa cum sunt până la orice modificare a acestor Termeni și Condiții i) să prelucreze Datele tale personale doar în scopurile și în limitele prevăzute în acești Termeni și Condiții. j) să-ti ofere sprijin, în măsura în care este posibil și rezonabil pentru configurarea paginii tale de artist/membru de pe Platforma Unveiled k) să promoveze, după posibilitățile sale și la discreția sa, și într-o măsura rezonabilă, fără a dezavantaja alți membrii înrolați, activitatea ta, pe conturile de social media aparținând Platformei Unveiled l) să închidă, oricând, la solicitarea ta, pagina ta de membru (artist) de pe Platforma Unveiled într-un termen de minim 5 zile lucrătoare de la data formulării unei astfel de cereri m) să șteargă, după îndeplinirea obligației de la lit. l) și după expirarea perioadei de retenție menționate în acești Termeni și Condiții, toate datele tale personale colectate, dacă este cazul (dacă au fost colectate). Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții de către tine, te obligi față de Snipesoft ca pe durata utilizării Platformei și a Serviciilor: a) să anunți în termen de maxim 7 zile lucrătoare dacă îți încetezi activitatea sau te retragi sau suspenzi activitatea ta b) să folosești în comunicările cu membrii înrolați, pe paginile de social media ale Platformei, sau în comunicarea cu administratorul și/sau moderatorul Platformei un limbaj decent și pe cât posibil profesionist. Sunt interzise sub orice formă injuriile, atacurile la persoană, calomniile, denigrările, acuzațiile nefondate, discriminările pe care orice temei (sex, religie, rasă, naționalitate, etnie, orientare politică etc.), incitarea la ură, la violență, la săvârșirea de infracțiuni, sau orice alte fapte de natură să lezeze ordinea publică sau bunele moravuri. Încălcarea prezentei clauze constituie motiv de încetare de drept a prezentului Contract. c) să urmezi toți pașii și să furnizezi toate informațiile solicitate de către administratorul Platformei și/sau moderatorii acesteia, după primirea emailului de informare, la înregistrarea pe Platformă d) să nu transmiți spre publicare sau distribuirea Platformei Unveiled, decât Conținut sau materiale originale, realizate de către tine sau asupra căreia deții toate drepturile de proprietate intelectuală sau asupra căreia deții toate drepturile de utilizare, sau acordul și autorizarea scrisă a titularului acestor drepturi e) să cesionezi pe durata acestui Contract, oricare ar fi aceasta, nelimitat și nerestricționat, dreptul de utilizare a materialelor, lucrărilor (inclusiv copiile acestora) și/sau Conținutului transmise de tine către Platforma Unveiled. Prin drepturi de utilizare se va înțelege : – în temeiul dreptului de reproducere – dreptul de a reproduce în tot sau în parte Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) în orice formă, prin orice mijloace sau metode, fie în prezent sau pentru viitor, și pe orice suport, cum ar fi hârtie, optic, digital sau magnetic – în temeiul dreptului de reprezentare, dreptul de a reprezenta sau de a distribui, în orice format, în prezent sau pentru viitor, prin orice mijloace de distribuire și în orice rețea de telecomunicații, în special prin Internet sau prin rețele de Intranet, către orice public, în tot sau în parte Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) luate fie separat, așa cum sunt, fie integrate în alt Conținut – în temeiul dreptului de folosință/utilizare, dreptul de a utiliza/folosi Conținutul (operele sau creațiile sau copii ale acestora) pentru crearea oricăror materiale de promovare ale Platformei Unveiled, a unor alte materiale sau prestarea unor servicii de către orice persoană fizică sau juridică. f) să garantezi și să despăgubești integral Platforma Unveiled și Snipesoft în cazul în care materialele, lucrările (inclusiv copiile acestora) sau orice Conținut transmis de tine, încalcă sau lezează drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț sau provoacă prejudicii în sarcina acestora sau a Platformei g) să furnizezi toate datele de contact și informațiile care îți sunt solicitate inclusiv : o adresă de e-mail validă, numele tău real și corect și numărul tău de telefon h) să îți actualizezi datele de contact, dacă este necesar și să informezi Snipesoft despre asta, în termen de maxim 5 zile lucrătoare la adresa: hello@unveiled.ro i) să transmiți solicitări de actualizare a Conținutului tău distribuit pe pagina de ta de artist, cel puțin o dată la 180 de zile calendaristice de la ultima actualizare j) să nu folosești numele Unveiled, Platforma, Snipesoft sau orice alte drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv mărci înregistrate, drepturi de autor, patente, brevete sau copyright etc) deținute de către cei enumerați anterior, fără autorizarea prealabilă scrisă a titularului corespunzător al dreptului de proprietate intelectuală k) să nu te comporți ca un mandatar sau partener al Snipesoft în relația cu terții, agenții comerciali, furnizorii sau clienți Snipesoft, sau oricare alți parteneri sau terți, sau în relația cu autoritățile publice administrative, locale sau centrale, fiscale, civile, penale, etc. în scopul de a obține un beneficiu, direct sau indirect, patrimonial sau nepatrimonial, pentru tine sau pentru altul sau în scopul de a prejudicia Platforma Unveiled, Snipesoft, Partenerii, Colaboratorii, Promoterii, Membrii înrolați sau orice alte persoane. Încălcarea acestei obligații duce la încetarea de drept a prezentului Contract și poate atrage răspunderea ta penală, civilă, administrativă, etc. după caz. l) cu excepția cazurilor în care ți-a fost acordat acest drept potrivit legii sau în scris de către Snipesoft, îți este interzis în mod expres și te obligi să NU încerci să copiezi, descompui, decompilezi, adaptezi, vinzi, închiriezi, licențiezi, traduci, transpui, revinzi, reproduci în tot sau în parte sau similar, să modifici sau să creezi produse similare sau opere derivate Serviciilor sau Platformei Unveiled. m) să nu oferi exclusivitate sau să nu cesionezi sau licențiezi în mod exclusiv un terț, aceleași drepturi de proprietate intelectuală transmise către Snipesoft, fără informarea prealabilă a Snipesoft. În caz contrar, Snipesoft va fi obligată și va putea oricând înceta contractul cu tine și va putea să șteargă pagina ta de artist / membru înrolat. 13. Taxe, comisione și plăți Snipesoft nu percepe nicio taxă sau comision pentru utilizarea Serviciilor de către membrii săi. Platforma Unveiled și Snipesoft vor face tot posibilul pentru menținerea gratuității Serviciilor. Există posibilitatea ca în viitor pentru desfășurarea activității Platformei și/sau pentru ați oferi cele mai bune Servicii (Premium) să fie necesară modificarea prezentelor prevederi, pentru acoperirea cheltuielilor noastre curente. În cazul în care vei opta pentru utilizarea acestor servicii vei achita toate tarifele aplicabile în legătură cu aceste Servicii descrise pe Platformă. Snipesoft își rezervă dreptul de a modifica oricând grila sa de tarife și/sau să instituie noi tarife sau comisioane, cu notificarea ta prealabilă în termen de zece (10) zile lucrătoare, transmisă prin e-mailul tău înregistrat sau postată/afișată pe Platformă.  Utilizarea Serviciilor după o astfel de notificare reprezintă acceptul tău cu privire la noile tarife sau cu privire la cele modificate. 14. Conținutul de pe Platformă (Website). Ești de acord și recunoști faptul că materialele, informațiile și Conținutul pus la dispoziție de către Snipesoft sau de către partenerii, membrii sau utilizatorii lui este protejat de lege precum și de drepturi de autor, copyright, mărci înregistrate, patente, secrete comerciale sau orice alte feluri de drepturi de proprietate intelectuală. Trebuie să respecți orice drepturi de proprietate intelectuală cu privire la materiale, informații sau Conținut și să respecți orice indicații sau însemne care îți pot indica faptul că acel conținut este protejat de drepturi de proprietate intelectuală. Vei respecta totodată orice restricții cu privire la acest Conținut și nu vei avea dreptul să vinzi, reproduci, licențiezi, închiriezi, modifici, distribui, transmiți, copiezi, reproduci, să afișezi în spații publice sau în media și/sau prin/în medii de comunicare în masă, să interpretezi sau să expui în public sau în medii de comunicare în masă, să publici, adaptezi, editezi, să creezi opere derivate sau care încorporează operele sau materiale de pe site sau Conținut protejat de drepturi de proprietate intelectuală, sau să exploatezi în orice fel și în orice formă Conținutul de pe Platformă asupra căruia nu deții drepturile de proprietate intelectuală, (i) fără consimțământul titularilor acelor drepturi sau fără a avea dreptul să faci acest lucru, și (ii) în orice fel care încalcă drepturile unor terțe persoane. Poți în măsura în care Snipesoft te autorizează expres sau în măsura în care funcționalitățile Serviciilor îți permit, să downloadezi sau să copiezi Conținut, și alte materiale afișate pe Platforma care sunt expres postate pentru download, pentru a fi folosite în interes personal și uz propriu, cu condiția să păstrezi afișat orice semn vizibil care ar indica că acele materiale sau Conținut sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Nu vei dreptul să stochezi părți importante sau majore din Conținut în nicio formă. Copierea sau stocarea oricărui Conținut pentru orice alt scop decât uzul personal sau necomercial este expres interzisă fără aprobarea scrisă și expresă a Snipesoft, sau a titularului dreptului de proprietate intelectuală identificat prin intermediul Conținutului sau al însemnelor pe care le conține. 15. Conținutul pus la dispoziție de către Membrii înrolați. Serviciile îți oferă posibilitatea ca prin intermediul administratorilor/moderatorilor Platformei Unveiled, tu să poți furniza și să distribui, uploadezi, postezi (aici și mai departe ”distribui”) date, text, fotografii, reprezentări grafice sau vizuale, video-uri sau clipuri muzicale, audio sau înregistrări, comentarii, scripturi, lucrări sau opere sau orice alte informații sau conținut, pentru integrarea în Servicii (”Conținut”). Prin furnizarea acestui Conținut pe Platforma Unveiled sau prin intermediul Serviciilor, vei oferi Snipesoft o licență nelimitată teritorial, neexclusivă, perpetuă, revocabilă, gratuită, plătită integral, sublicențiabilă și transferabilă pentru a utiliza, modifica, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate, pentru a afișa, interpreta sau reproduce, sau pentru a exploata, fără scop comercial, Conținutul pus la dispoziție pe Platforma Unveiled prin intermediul Serviciilor și/sau Snipesoft (și succesorilor și împuterniciților sau delegaților săi), inclusiv fără limitare pentru a promova și redistribui în tot sau în parte,  Platforma sau lucrările derivate sau Conținutul, în orice format media și pe orice canale media (inclusiv prin website-uri ale unor terțe părți). Pentru precizie, se arată că licența menționată anterior nu afectează faptul că ești titularul drepturilor de proprietate intelectuală. Tu vei rămâne în continuare titularul drepturilor de proprietate intelectuală și vei avea inclusiv dreptul să cesionezi sau să licențiezi și către alte persoane drepturile pe care le acorzi către Snipesoft.   Declari și garantezi că ești titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală sau ai dobândit cesiunea unor astfel de drepturi asupra Conținutului (operele sau creațiile sau copii ale acestora) și că poți transmite aceste drepturi către Snipesoft pe durata acestui Contract (inclusiv pentru reproducerea Conținutului și distribuirea lui pe Platforma Unveiled) fără a se încălca drepturile de proprietate intelectuală sau orice ale drepturi ale unei terțe persoane; și ești de acord și declari că: (i) Snipesoft are dreptul de a reproduce, distribui, folosi Conținutul transmis de către tine; (ii) tot Conținutul și înregistrarea ta pe Platformă respectă acești Termeni și Condiții iar în cazul în care acești termeni sunt nerespectați responsabilitatea îți revine ție; (iii) Snipesoft nu va fi responsabilă pentru orice erori sau omisiuni cu privire la Conținutul transmis de către tine; (iv) declari că lucrările și operele calificate ca și Conținut, sau copiile acestora, nu încălcă drepturi de proprietate intelectuală precum patente, mărci înregistrate, copyright, drepturi de publicitate, drepturi de autor sau orice alt drept al unei persoane sau al unei entități și nici nu încalci vreo lege sau obligație din acest contract. Totodată declari cu privire la Conținut că acesta nu este fals, copiat, înșelător, neadevărat sau inexact precum și că nu este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, înșelător, necinstit, invaziv, nu violează intimitatea unei persoane, că nu este greșit, obscen, ofensator sau profan, și că nu se referă la exploatarea unor persoane (inclusiv sexual) sau este violent. Ca și condiție pentru utilizarea Serviciilor declari că nu vei folosi Serviciile pentru orice alte scopuri decât cele permise prin acești Termeni și Condiții. Serviciile și implicit Conținutul este pus la dispoziție pentru utilizarea în scop personal, necomercial. Ești responsabil pentru toată activitatea ta în legătură cu folosirea Serviciilor. În scopul interpretării acestor Termeni și Condiții, termenul ”Conținut” va include, fără limitare, pe lângă lucrările și operele tale, și orice videoclipuri, înregistrări audio, filmări, scrieri, texte, informații, date, fotografii, software, scripturi, reprezentări grafice, și funcționalități interactive generate, puse la dispoziție sau la care ți se oferă accesul de către Snipesoft sau de către Partenerii și Colaboratorii săi sau prin intermediul Serviciilor. Având in vedere scopul Platformei Unveiled și prevederilor acestor Termeni si Condiții, orice Conținut transmis de către tine, pentru a fi distribuit sau afișat pe pagina ta de membru (artist) sau pe Platformă, nu va conține: – Tariful sau prețul lucrărilor – Tariful sau prețul pentru prestarea anumitor servicii de către tine – Orice referire, mențiune sau trimitere (în special reclame) către alte entități (plasare de produse, vânzare, shop online, concursuri, etc.) Snipesoft nu va fi responsabilă în niciun fel, pentru nici un Conținut, și cu privire la nicio eroare sau pierdere a Conținutului de orice fel, ocazionată prin utilizarea de către tine a Serviciilor sau cu privire la orice pierdere sau suferință prilejuită unor terți ca urmare a expunerii la Conținutul tău sau al Platformei accesibil prin intermediul Serviciilor. 16. Încetarea Contractului și a Serviciilor Snipesoft poate înceta contractul cu tine și poate restricționa oricând și de îndată, fără motiv justificat, accesul tău la Servicii, cauze care pot duce la distrugerea paginii tale și ștergerea tuturor informațiilor cu privire la tine. Totodată Snipesoft va putea înceta Contractul cu tine și șterge pagina ta de artist, dacă îți încalci obligațiile stipulate în acest Contract, prin transmiterea unei notificări scrise sau electronice către tine, în care va preciza, data încetării Contractului (data nu va putea fi stabilită mai devreme de 5 zile din momentul transmiterii notificării de încetare). Prezentul Contract încetează și de drept, în cazurile prevăzute expres în acești Termeni și Condiții. Dacă dorești să încetezi Contractul cu Snipesoft și să îți ștergem pagina ta de artist, o poți face urmărind instrucțiunile de pe Platforma Unveiled sau din acești Termeni și Condiții. În toate cazurile, dacă dorești încetarea Contractului și ștergerea paginii tale, va trebui să trimiți un e-mail împreună cu solicitarea ta la: hello@unveiled.ro. Vom procesa cererea ta în cel mai scurt timp și îți vom confirma, în cel mult cinci (5) zile lucrătoare, închiderea paginii tale. Orice onorarii, taxe sau comisioane, în cazul în care ele există sau sunt aplicabile nu vor fi returnabile. Orice prevederi care sunt destinate să supraviețuiască încetării Contractului, vor produce efecte în continuare, inclusive cele privind drepturile de proprietate intelectuală, disclaimer-ul cu privire la garanțiile acordate, compensații și limitarea răspunderii. 17. Disclaimer cu privire la garanțiile oferite. Snipesoft nu are o relație specială cu tine și nici nu are obligația să acționeze cu cele mai bune interese și cea mai mare diligență în ceea ce te privește. Recunoști faptul că Snipesoft nu are nici un control și nici o obligație cu privire la : ce utilizatori vor accesa Platforma ; ce Conținut accesezi când accesezi Platforma ; ce efecte poate avea accesarea Conținutului asupra ta ; cum anume poți interpreta sau folosi Conținutul ; sau ce acțiuni poți întreprinde ca urmare a expunerii la Conținutul de pe Platformă. Snipesoft nu poartă și nu avea nicio răspundere cu privire la ce Conținut alegi să utilizezi sau, în eventualitatea în care este posibil, să achiziționezi de pe Platformă. Platforma poate conține, sau te poate redirecționa către alte website-uri care conțin, informații cărora unor persoane li se pot părea jignitoare, ofensatoare sau nepotrivite/indecente. Snipesoft nu oferă nicio garanție și nu-și asumă nici o răspundere cu privire la orice Conținut accesat prin Platformă, sau ale unor alte website-uri legate la Platformă, și Snipesoft nu va responsabilă sau răspunzătoare pentru acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea sau decența materialelor existente sau accesate prin Platformă. SERVICIILE (INCLUZÂND, FĂRĂ NICIO LIMITARE, ORICE CONȚINUT) SUNT FURNIZATE ”AȘA CUM SUNT” ȘI ”AȘA CUM SUNT DISPONBILE” ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE SAU OBLIGAȚIE, DE NICIUN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, NICIUN FEL DE GARANȚIE CU PRIVIRE LA TITLU, ÎNCĂLCĂRI ALE UNOR DREPTURI, VANDABILITATE SAU CAPACITATE CU PRIVIRE LA UN ANUME SCOP, ȘI NICI CU PRIVIRE LA O ANUME FUNCȚIONALITATE SAU RANDAMENT SAU CU PRIVIRE LA OBȚINEREA UNUI ANUMIT REZULTAT COMERCIAL. SNIPESOFT NU ÎȘI ASUMĂ NICIO DECLARAȚIE SAU REZULTAT CU PRIVIRE LA TOATE CELE MENȚIONATE ANTERIOR. SNIPESOFT, ȘI REPREZENTANȚII LEGALI, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, FURNIZORII, PARTENERII SAU ALTE PERSOANE CARE FURNIZEAZĂ CONȚINUT NU GARANTEAZĂ CĂ : (A) SERVICIILE SUNT SIGURE SAU DISPONBILE LA O ORĂ ANUME ȘI ÎNTR-O LOCAȚIE ANUME ; (B) ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE; (C) ORICE CONȚINUT, ȘI DACĂ ESTE APLICABIL, ORICE SOFTWARE, ESTE FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE; SAU (D) CĂ CEEA CE URMĂREȘTI PRIN FOLOSIREA SERVICIILOR VA FI LIVRAT SAU OBȚINUT POTRIVIT AȘTEPTĂRILOR TALE. UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE DE CĂTRE TINE ȘI TU VEI SUPORTA ORICE RISC. Snipesoft nu răspunde pentru securitatea căsuței tale de e-mail, sau pentru confidențialitatea serviciilor pe care tu le folosești, informațiile furnizate de către tine, comunicările efectuate sau orice alte informații confidențiale sau secrete comerciale sau orice alt Conținut furnizat de către tine, aflat pe Platforma Unveiled sau în sistemele furnizorilor noștri, sau transmis prin infrastructura acestora, sau altfel conectate cu utilizarea Serviciilor. PLATFORMA UNVEILED ȘI SNIPESOFT ÎNCURAJEAZĂ ȘI MIJLOCEȘTE ACCESUL PUBLICULUI LARG ȘI TERȚELOR PERSONE LA ARTĂ ȘI LA OPERELE MEMBRILOR ÎNROLAȚI, DAR NU FACE NICIO PROMISIUNE ȘI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ ACTIVITATEA TA, PRIN ÎNROLAREA PE PLATFORMĂ, VA CUNOAȘTE DEZVOLTARE, PROGRES SAU CĂ VEI OBȚINE VENITURI SUPLIMENTARE SAU ORICE ALTE BENEFICII, DE ORICE NATURĂ. 18. Compensații și/sau Despăgubiri Vei apăra, despăgubi și vei răspunde în numele Snipesoft, al afiliaților săi, și oricăror dintre reprezentanții lor legali, angajaților, furnizorilor, directorilor sau altor reprezentanți ai lor cu privire la orice pagube sau prejudicii, acțiuni în instanță sau pretenții, care au ca și cauză sau sunt în legătură  cu (i) utilizarea de către tine sau utilizarea necorespunzătoare a Platformei, Serviciilor, Conținutului sau cu privire la materialele furnizate de către tine (conținutul tău), (ii) încălcarea de către tine a acestor Termeni și Condiții, sau (iii) încălcarea de către tine, sau de către orice persoană care acționează în numele tău, a oricăror drepturi de proprietate intelectuală (mărci, drepturi de autor, copyright, etc) sau a altor drepturi ale unor persoane fizice sau juridice. Snipesoft își rezervă dreptul să preia controlul apărării în cazul unor astfel de situații cu privire la care vei suporta toate costurile, caz în care te obliga să asiști și să cooperezi cu Snipesoft pentru a pregăti cea mai bună apărare. 20. Limitarea răspunderii ÎN NICIUN CAZ SNIPESOFT, ȘI NICI REPREZENTAȚII LEGALI, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII SAU FURNIZORILOR DE CONȚINUT CU EXCEPȚIA ARTIȘTILOR /MEMBRILOR ÎNROLAȚI, NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ȘI NU VOR PUTEA FI OBLIGAȚI, ÎN LEGĂTURĂ SAU CU PRIVIRE LA SERVICII (SAU ORICE CONȚINUT), ÎN TEMEIUL ACESTUI CONTRACT, A UNEI FAPTE DELICTUALE EXTRACONTRACTUALE, A UNEI FAPTE CARE NU A FOST SĂVÂRȘITE CU INTENȚIE SAU NEGLIJENȚĂ (CULPĂ GRAVĂ), SAU ÎN TEMEIUL VREUNUI ALT PRINCIPIU SAU REMEDIU LEGAL, LA: (i) ORICE PIEDERI DE VENITURI SAU PROFIT, PIERDERI DE DATE, COSTURI PENTRU ÎNLOCUIREA UNOR BUNURI SAU SERVICII (INDIFERENT DIN CE CAUZĂ), SAU A UNOR PREJUDICII SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE, SAU COSECVENȚIONALE DE ORICE FEL ȘI ORICE NATURĂ (ii) PENTRU ORICE VIRUȘI, BUGURI, TROJAN HORSES, SAU A ALTORA ASEMĂNĂTOARE (INDIFERENT DE SURSA LOR), (iii) PENTRU FAPTUL CĂ AI ALES SĂ TE BAZEZI SAU SĂ DEPINZI DE SERVICII SAU (iv) PENTRU ORICE PREJUDICII DIRECTE CARE DEPĂȘESC ÎN TOTAL VALOAREA SERVICIILOR PE CARE TU O ACHIȚI/PLĂTEȘTI CĂTRE SNIPESOFT PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR. PREZENTA CLAUZA SE VA APLICA ÎN MĂSURA ȘI CU LIMITĂRILE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. PREZENTA CLAUZĂ NU SE VA APLICA MEMBRILOR ÎNROLAȚI CARE VOR RĂSPUNDE POTRIVIT CULPEI ACESTORA PENTRU ORICE PREJUDICIU CAUZAT CA URMARE A NERESPECTĂRII ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII ȘI ÎN SPECIALI PENTRU ÎNCĂLCAREA UNOR DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ. 21. Internațional/Utilizarea în afara României Snipesoft nu garantează faptul că orice Conținut de pe website este potrivit sau disponibil în alte teritorii decât cel al României sau că accesarea Conținutului disponibil nu este interzisă în anumite legislații. Dacă accesezi Serviciile porți întreagă răspundere și suporți toate riscurile și ești totodată responsabil pentru respectarea cu legile țării de unde utilizezi Serviciile. 22. Procedura de Soluționare a Litigiilor. Legislația aplicabilă O versiune printată a acestor Termeni și Condiții sau a oricărei notificări transmise în formă electronică va fi admisibilă în orice procedură juridiciară sau administrativă care are legătură sau se întemeiază pe acești Termeni și Condiții. Tu și Snipesoft sunteți de acord că orice pretenție sau acțiune în instanță care rezultă sau în legătură cu Serviciile se prescrie în termen un (1) an de zile de la data la care dreptul la acțiune s-a născut. În cazul în care acțiunea nu se introduce în termen se va considera că dreptul s-a prescris definitiv. Drept se naște din momentul în care partea îndreptățită a cunoscut faptul/paguba/prejudiciul sau data la care trebuia și putea să o cunoască. Acești Termeni și Condiții se supun și se interpretează în concordanță cu legile României. Orice dispută care rezultă sau în legătură cu executarea prezentului contract va fi soluționată pe cale amiabilă de către părți în termen de 30 de zile de la data la care a luat naștere dispută (momentul transmiterii primei notificări de către partea prejudiciată către partea în culpă). În cazul în care Părțile nu pot rezolva disputa pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj. Partea care va fi îndreptățită va putea să solicite de la partea în culpă plata tuturor cheltuielilor ocazionate inclusiv a onorariului avocațial, onorariul expertului sau a oricăror alte cheltuieli, ocazionate de judecată. Cu toate acestea, oricare parte poate introduce o acțiune temporară până la soluționarea pe fond a litigiului dacă este necesară pentru a proteja un drept al său sau de a preveni o pagubă. Această din urmă acțiune se va judeca de către instanța competentă material de la sediul Snipesoft. Utilizarea Serviciilor nu va fi permisă în jurisdicțiile unde clauzele prevăzute în acești Termeni și Condiții, și inclusiv această clauză, nu produce efecte juridice. 23. Integrare și Separabilitate Acești Termeni și Condiții reprezintă întreagă înțelegere dintre tine și Snipesoft în legătură cu Serviciile și utilizarea Platformei, și va înlocui și va prevala cu privire la orice altă înțelegere sau propunere anterioară sau concomitentă dintre tine și Snipesoft indiferent că ea este orală, scrisă sau electronică, cu privire la Servicii. Dacă orice prevedere din acești Termeni și Condiții va fi găsită sau declarată, nulă sau anulabilă, sau se va considera că nu produce efecte juridice, iar prevederea se va considera eliminată în cea mai mică măsură posibilă în care acești Termeni și Condiții ar putea produce în continuare efecte, sau va eliminată complet, atunci când nu este posibil. Întârzierea sau refuzul unei părți de a-și exercita un drept al său nu va putea fi interpretat în sensul în care a renunțat la acel drept. 24. Clauze Diverse Snipesoft nu va fi responsabilă pentru nici o neexecutare sau pagubă daca o astfel de neexecutare sau pagubă ar rezulta din orice cauze care nu se află în controlul Snipesoft cum ar fi, fără limitare, cele mecanice, electronice sau erori/degradări ale comunicațiilor. Acești Termeni și Condiții se referă și îți sunt aplicabili ție, iar acest contract nu poate fi transferat, cesionat sau sublicențiat fără acordul prealabil scris al Snipesoft. Snipesoft va putea transfera, cesiona sau împuternici o persoană cu drepturi și obligații fără a fi necesar niciun acord din partea ta. Prin încheierea acestui acord părțile recunosc că nu creează o agenție, parteneriat, joint venture și nu există vreo relație de muncă potrivit acestor Termeni și Condiții. În orice cauză sau litigiu în care se urmărește executarea sau protejarea unor drepturi din acești Termeni și Condiții, partea îndreptățită va avea dreptul să își recupereze costurile și cheltuielile cu onorariile avocațiale. Toate notificările vor fi făcute în scris și vor fi considerate primite la data la care au fost recepționate, dacă au fost transmise personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; la data când recepția este confirmată electronic, dacă sunt transmise prin fax sau e-mail, dacă aceasta are loc în intervalul 9-17 a unei zile lucrătoare, dacă nu, se vor considera recepționate în prima zi lucrătoare zilei în care au fost transmise 25. Notificări cu privire la încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, orice Conținut de pe Platforma Unveiled este protejat și obiect al unor drepturi de proprietate intelectuală, fie ale Snipesoft fie ale membrilor înrolați (artiști). Unveiled este o marcă înregistrată a Snipesoft. Orice nume sau produse ale unor companii sau persoane menționate pe site pot fi mărci înregistrate sau să facă obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală ale titularilor acelor nume sau produse. Din moment ce Snipesoft le cere tuturor să respecte drepturile sale de proprietate intelectuală și Snipesoft respectă drepturile altora de proprietate intelectuală. Dacă apreciezi că orice material sau conținut de pe Platformă, sau în legătură cu Platforma, precum și orice parte a Serviciilor, încalcă drepturile tale de proprietate intelectuală, poți transmite o notificare către Snipesoft potrivit prezentei Politici. Adresa la care poți transmite o astfel de notificare este: legal@unveiled.ro Potrivit politicii sale, Snipesoft (1) va restricționa accesul sau va îndepărta orice Conținut sau materiale pe care apreciază, cu bună credință, că încalcă drepturi de proprietate intelectuală sau care au fost copiate sau distribuite ilegal de către membrii înrolați, parteneri, promoteri, Snipesoft sau orice alți terți; și (2) va îndepărta și nu va mai furniza Servicii către persoanele care continuă să încalce astfel de drepturi, după analizarea situației de fapt și de drept și a tuturor circumstanțelor. 26. Procedura în caz de încălcare a unor drepturi de proprietate intelectuală Dacă crezi că există Conținut accesibil prin intermediul Platformei sau al Serviciilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv copyright sau mărci înregistrate), te rugăm să ne transmiți o notificare scrisă cu privire la încălcarea unor astfel de drepturi care va conține în mod obligatoriu următoarele informații descrise mai jos: – dovada faptului că ești titularul dreptului de proprietate intelectuală și dovada faptului că materialul sau conținutul încalcă drepturi de proprietate intelectuală protejate, sau dovada faptului că ai fost împuternicit să acționezi în numele titularului; – identificarea lucrărilor sau operelor sau oricărui Conținut cu privire la care se încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală; – identificarea Conținutului de pe Platforma care se presupune că încalcă drepturile, inclusiv localizarea exactă a Conținutului pe care titularul dorește să îl îndepărteze, cu suficiente informații încât Snipesoft să poată identifica și confirma existența acestuia; – datele de contactele ale celui care face notificarea inclusiv adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail; – o declarație din partea celui care face notificarea care apreciază, cu bună credință, că utilizarea materialelor sau a Conținutului nu este autorizată de către titularul drepturilor de proprietate intelectuală, de către reprezentantul său sau de către lege; – o declarație că informațiile furnizate sunt exacte și complete și că acestea corespund adevărului precum și că persoana care face notificarea este titulara dreptului sau împuternicitul autorizat al titularului și Conținutul încalcă drepturi de proprietate intelectuală. De îndată ce notificarea îndeplinește toate aceste condiții și dacă se constată că ea este justificată, face parte din politica Snipesoft ca aceasta: să întrerupă sau să restricționeze accesul la Conținutul care încalcă drepturile; să îl notifice pe cel care a furnizat Conținutul, membru, user, partener, colaborator, terț, etc. că acesta a fost îndepărtat sau restricționat ; să interzică sau să restricționeze accesul la sistemele și Serviciile Snipesoft unor astfel de persoane : membrii, colaboratori, parteneri, promoteri, utilizatori care încalcă astfel de drepturi. 27. Procedura în cazul în care persoana căreia îi aparține Conținutul, formulează o notificare Dacă persoana care furnizează/transmițătorul Conținutului, membrul, utilizatorul, partenerul sau terțul, apreciază că prin  Conținutul care a fost îndepărtat sau la care s-a restricționat accesul nu se încalcă drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor, copyright, mărci, etc.), sau dacă persoana care furnizează/transmițătorul, membrul, utilizatorul, partenerul sau terțul apreciază că are dreptul să folosească acel Conținut, sau acestuia i-a fost transmis de la titular sau mandatarul său, dreptul să folosească acel Conținut, transmițătorul Conținutului, membrul, utilizatorul sau partenerul trebuie să trimită o notificare în contradictoriu, către Snipesoft, la adresa de e-mail: legal@unveiled.ro care va conține în mod obligatoriu următoarele informații descrise mai jos: – dovada faptului că este titularul dreptului de proprietate intelectuală și dovada faptului că materialul sau Conținutul nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală protejate, sau dovada faptului că a fost împuternicit să acționeze în numele titularului; – identificarea lucrărilor sau operelor sau a Conținutului cu privire la care se presupune că se  încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală și localizarea exactă a acestora unde era afișat sau distribuit înainte de îndepărtarea și/sau restricționarea accesului; – datele de contactele ale celui care face notificarea în contradictoriu inclusiv adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail ; – o declarație că informațiile furnizate sunt exacte și complete și că acestea corespund adevărului precum și că persoana care a transmis Conținutul este titulara dreptului sau împuternicitul autorizat al titularului și Conținutul nu încalcă drepturi de proprietate intelectuală, precum și mențiunea că în mod eronat a fost restricționat accesul la Conținut sau că în mod eronat acesta a fost îndepărtat. În cazul în care o astfel de notificare este formulată, Snipesoft va trimite toate aceste informații către persoana care a făcut notificarea cu privire la Conținutul care se presupune că încalcă drepturile de proprietate intelectuală, informând acea persoană sau entitate că dacă nu face dovada, în termen de maxim 14 zile de la data la care a primit toate informațiile potrivit acestui articol, a faptului că a deschis o acțiune/dosar în instanță pentru stabilirea sau protejarea drepturilor împotriva persoanei/membrului/utilizatorului/partenerului care a furnizat Conținutul, Snipesoft va putea înlocui Conținutul cu privire la care există obiectul disputei, sau va putea să îl reafișeze sau să permită accesul la el. Pentru orice problemă legată de drepturile de proprietate intelectuală te rugăm să contactezi reprezentantul Snipesoft la următoarea adresă de email legal@unveiled.ro .

Poți contacta Snipesoft S.R.L. la următoarea adresă: contact@unveiled.ro.

Date încheierii: 01.03.2020, Brașov

Descarca versiunea PDF